HAIR CATALOG

ひし形レイヤースタイル(YG-511)
ひし形レイヤースタイル(YG-511)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ゆるカールミディ(YG-510)
ゆるカールミディ(YG-510)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ボリュームひし形シルエット(YG-509)
ボリュームひし形シルエット(YG-509)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
前下がりボブ(YG-507)
前下がりボブ(YG-507)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
さらっと内巻きスタイル(YG-506)
さらっと内巻きスタイル(YG-506)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
軽さのあるひし形カット(YG-505)
軽さのあるひし形カット(YG-505)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ルーズウェーブヘア(YG-503)
ルーズウェーブヘア(YG-503)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
スタイリング簡単☆外ハネスタイル(YG-503)
スタイリング簡単☆外ハネスタイル(YG-503)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
小顔レイヤーカット(YG-501)
小顔レイヤーカット(YG-501)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
軽さのある内巻きレイヤー(YG-500)
軽さのある内巻きレイヤー(YG-500)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
丸顔さんおすすめ!小顔ミディアム(YG-499)
丸顔さんおすすめ!小顔ミディアム(YG-499)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
束感スタイリングヘア(YG-498)
束感スタイリングヘア(YG-498)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
小顔ミディアム(YG-497)
小顔ミディアム(YG-497)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
大人ボブ(YG-495)
大人ボブ(YG-495)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ゆるウェーブヘア(YG-494)
ゆるウェーブヘア(YG-494)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
さらさらストレートヘア(YG-493)
さらさらストレートヘア(YG-493)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ひし形内巻きヘア(YG-492)
ひし形内巻きヘア(YG-492)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ワンカールひし形ボブ(YG-491)
ワンカールひし形ボブ(YG-491)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
軽さのあるひし形カット(YG-490)
軽さのあるひし形カット(YG-490)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ゆる巻きロング(YG-489)
ゆる巻きロング(YG-489)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ミディアムウェーブ(YG-487)
ミディアムウェーブ(YG-487)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ゆるふわミディアム(YG-486)
ゆるふわミディアム(YG-486)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
お手入れ簡単大人ボブ(YG-485)
お手入れ簡単大人ボブ(YG-485)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
ひし形ロングスタイル(YG-484)
ひし形ロングスタイル(YG-484)
JAPAN
エグゼクティブディレクター矢ケ崎 健
PAGE TOP